Barış Güleç - Dreamer

Tercüme-i Hal

Hz. İsa Efendimizin tevellüd-ü şerifinden takribi 1979 yıl, hicretten dahi tam 1399 sene ahirinde tarrakası ile meşhur Şehri-i İstanbul'da tevellüd eder. Evvela bedii san'atlara meftuniyeti ile suzan, ahirinde amel-i musiki ve fen-ni belagat ile nalan ü giryan olur. Nazar-ı dikkatini celb eden alamet-i farikaların esrarına duçariyet bu vakte tekabül eder ki ünsiyet ettiği zevat-ı kiramdan mezkur konularda feyz alır. Ecnebi sanat-ı kamilesi ile hayran-ı ebedinin kalbinde, ruhunda, fikrinde kıyametler va dahi mahşerler zuhuru bais olur. Pertev-i ümid çerağı yanar tutuşur. Söz uzun hayat kısa; hülasa: perestkar-ı hayal, bende-i ebediniz nam-ı "Dreamer", amel-i dünyevisine payitaht-ı Osmaniye’nin başkenti Şehr-i Hüdavendigar'da devam etmektedir. Şirket-i sanisi ile beynelmilel münasebet-i müspetini tekmil etmektedir.

Dreamer


RikaHepsi bir arada bir 2D ve 3D çözümü olan Next360, gerçek dünyadaki yerleri kullanan, değiştiren, iletişim kuran veya pazarlayan tüm endüstriler için mükemmel bir çözümdür.

 
Oynat
 

Odunluk Mah. Liman Cad.
Kızılay Plaza
Nilüfer / Bursa

0532 637 43 52  -  dreamer@barisgulec.com.tr

WhatsApp